kruiend ijs

schurende columns van paul verburgt

Selecteer een pagina

Hoofddoek voor boa’s: burgemeesters proberen rechts kabinet voor te zijn

door | 21 december 2023 | Kruiend IJs, OpinieZ

Waarom moet opeens de hoofddoek voor boa’s worden toegestaan? Kabinet, Kamer en de boa-vakbond willen het niet. Evenmin is er een urgente noodzaak als zouden boa’s hun werk niet kunnen doen zonder hoofddoek. Toch doen Arnhem, Tilburg en Den Haag het. Wat speelt hier?

In Arnhem, Tilburg en Den Haag mogen boa’s voortaan een hoofddoek dragen, als onderdeel van hun uniform. We moeten niet gek opkijken als Utrecht, Rotterdam en Amsterdam op korte termijn volgen. Het zijn steden die al jaren pleiten voor het toestaan van hoofddoeken boa’s. Ook bij politieagenten trouwens.

Steeds kregen ze nul op rekest.

Verboden

Religieuze uitingen van het geüniformeerde personeel van de Nationale Politie zijn verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer gaf de minister van Justitie opdracht om dit af te kondigen en dat deed ze rap en met overtuiging: de politie dient elke schijn van partijdigheid te vermijden (2022).

Bij boa’s lag dat principieel niet anders. Ook daar waren de meerderheid van de Kamer en de minister, bijgevallen door de vakbond van boa’s, het roerend eens dat hoofddoeken niet passen bij de noodzakelijk neutrale uitstraling van deze handhavers.

Juridisch lag het echter ingewikkelder dan bij politieagenten omdat boa’s gemeenteambtenaren zijn en de minister over hen geen bevoegdheid heeft. In 2022 is er een lifestyle-richtlijn door de minister uitgevaardigd die gemeenten als kader dienen te hanteren. Dit alles in afwachting van een nadere regeling die wel algemeen geldend zou moeten worden.

Je zou zeggen: geen misverstand mogelijk.

Doordrammen

Maar de supporters van de hoofddoek zijn doorzetters. De top van de Nationale Politie blijft ondanks het glasheldere standpunt van de politiek pleiten voor de hoofddoek. Recent bijgevallen door D66 en GL/PvdA die in hun verkiezingsprogramma het dragen van religieuze symbolen voor agenten opnamen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin S. Baldewsingh, zelfde laken een pak. En dan heb je gemeentes als Arnhem die gewoon bleven – excusez –  doordrammen.

Nieuwe argumenten worden niet gehoord. Verpak het zoals je wil, geef er een artikel 1-grondwet-tintje aan door ook de keppel en – ja hoor – de tulband te noemen, maar het is een afgedane zaak. Ook de Europese rechter vindt een hoofddoekverbod toelaatbaar. Het is klaar. Die hoofddoek komt er niet. Aanvaard het.

Islamitische agenda

Maar dat is precies het probleem voor een man als Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem. Hij is een gedreven man en voert al jaar en dag een islamitische agenda. Daar deed hij nooit geheimzinnig over. Als voorzitter van de stadsdeel Slotervaart in Amsterdam wilde hij koranonderwijs en islamitische feestdagen op openbare scholen invoeren, vond hij boerkadraagsters op die scholen prima, stond hij achter straatcoaches die weigerden mensen een hand te geven en stelde hij zelfs voor om in een vestiging van de openbare bibliotheek aparte ingangen voor mannen en vrouwen te maken.

En zo verder. Zoals die hoofddoeken bij de politie waar hij zich als Kamerlid van de PvdA sterk voor maakte.

Hoofddoekverbod belemmert werving niet

Arnhem had een paar jaar geleden slechts 17 boa’s in dienst en bleef daarmee sterk achter bij het landelijk gemiddelde. Dat is inmiddels min of meer recht getrokken: er zijn er nu 30. Dat is knap gedaan, want er is zoals bekend een geweldige krapte op de arbeidsmarkt. Deze bijna-verdubbeling was mogelijk ook al gold er een hoofddoekverbod en weerlegt daarmee de stelling dat sollicitanten erdoor zouden worden afgeschrikt.

Anders gezegd, er was vanuit het praktisch beheer van het boa-korps geen reden om opeens de hoofddoek uit de kast te halen. Laat staan de keppel of de tulband, alsof dat handjevol joden en sikhs carrièrekansen werd onthouden.

Geen protesten

Ook het inclusieprincipe (‘Arnhem wil openstaan voor iedereen.’) rechtvaardigt niet de haastige stap die Marcouch nu zet. De kwestie speelt al jaren. Bovendien gaat het om een heel klein groepje medewerkers: 30 van de 1000 gemeenteambtenaren. Dat die zich door het hoofddoekverbod zo gediscrimineerd voelen dat snel opgetreden moest worden, is hoogst onwaarschijnlijk. Evenmin is er in Arnhem een brede volksbeweging op gang gekomen die zich zorgen maakt om het hoofddoekverbod voor boa’s.

Puur politiek motie

Er is maar één conclusie mogelijk. Het toestaan van de hoofddoek heeft een puur politiek motief. Marcouch is kennelijk als de dood dat een rechts kabinet de hoofddoek voor boa’s zal verbieden en probeert met deze bliksemactie een voldongen feit te creëren.

We zien het klassieke handwerk van de tactische diehard. Niet solo opereren, dus Tilburg erbij halen en de voormalige wethouder aldaar, thans tweede vrouw achter Timmermans in de Kamer, tevens hoofddoekdraagster, laten rondbazuinen dat dit de ware inclusie is. Den Haag voegde zich snel bij het clubje. En reken maar dat er contacten zijn met partijgenoten Sharon Dijksma in Utrecht, Ahmed Aboutaleb in Rotterdam en Femke Halsema in Amsterdam om ze over te halen nu ook de hoofddoek toe te staan.

Voorts zullen ze hopen dat de kabinetsformatie zo lang duurt, dat hun voldongen feitenpolitiek wortel schiet en wellicht zelfs navolging in andere gemeenten krijgt. Krijg me dan maar eens weg, zullen ze denken!

Altijd punten scoren

Tot slot hebben de dames en heren vast nauwkeurig overdacht hoe ze omgaan met winst en verlies. Krijgen ze hun zin, dan zijn ze de kampioen voor de moslimachterban en is er een muur geslecht op weg naar de hoofddoek voor de politie en uiteindelijk de rechterlijke macht. Moeten ze inbinden, dan kunnen ze het nieuwe kabinet betichten van discriminatie.

Met de raison d’être van de boa, handhaving, heeft dit alles natuurlijk niets te maken. Het is je reinste islamisering.

Paul Verburgt