kruiend ijs

schurende columns van paul verburgt

Selecteer een pagina

Het Leger des Heils wordt net op tijd wakker

door | 4 december 2021 | Kruiend IJs, Wynia's Week

Boete doen en vergeving vragen, christelijker kan bijna niet. Tot voor kort was het dan wel gebruikelijk om een zonde op te biechten, maar dat is niet meer nodig. Althans niet voor de International Social Justice Commission van de wereldomspannende Salvation Army, het Leger des Heils.

 

Voor dit officiële orgaan is het al genoeg dat je wit bent: de witten hebben in de loop van de tijd de macht weten te verwerven en houden sindsdien mensen van kleur onder de duim. De Social Justice Commission wil de mogelijkheid nog open houden dat deze of gene niet opzettelijk discrimineert, maar dat pleit ‘m niet vrij, want zijn huidskleur identificeert hem als lid van de schuldige kaste.

Woke bij het Leger

De geoefende lezer herkent hier natuurlijk meteen de Critical Race Theory, de agressieve, racistische en communistische maatschappijvisie die zo populair is bij de elites in het Westen, niet in het minst bij witte elites. Ook in ons eigen land waar roomblanke progressieve partijen en even witte ministers, universiteitsbesturen, generaals en politiechefs in ganzenmars achter dit splijtende gedachtegoed aanlopen.

De Social Justice Commission is een klein clubje in New York, vlak bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties, niet zonder reden, zoals de site vol zelfvertrouwen stelt.

Zoals je van het activistische Salvation Army mag verwachten zit ook dit comité vol Sturm und Drang. Het wil de stemmen van de armen, gemarginaliseerden en onderdrukten versterken en hun inzichten en ervaringen omzetten in concrete politiek en life-giving kansen.

‘Studiegids over racisme’

Niet wat je noemt een studiegenootschap, ook al noemt de organisatie haar producten study guides.

Kortgeleden publiceerde ze de Study guide on racisme. Een kort en braaf stuk met veel Bijbelse bronnen dat buiten het Leger des Heils niet snel de aandacht zou hebben getrokken. Dat deed de brochure waarmee de studiegids naar buiten gebracht werd wel: Let’s talk about racism.

Daarin ging de club vol op de pedalen. Ook hier hoeft de geoefende lezer weinig verbeeldingskracht op te brengen. Het hele standaardrepertoire komt langs.

Het structureel racisme dat als de blauwalg onze samenleving smoort. De privileges van de blanken. Het onrecht jegens our Black and Brown brothers and sisters (let op de wokiaans verantwoorde kapitalen). De verkeerde woordkeus van de witten. Ja zelfs op de zondagsscholen is het niet pluis, want daar worden alleen ‘witte fotografie en beelden’ gebruikt.

Of de witten zich voortaan asjeblieft bewust willen zijn van hun ongerechtvaardigde positie en om vergiffenis willen vragen.

De onthutste en beschaamde witte ‘Salvationist’ die zich verder in zijn zonde wil verdiepen, wordt ook een literatuurlijstje aanbevolen. Daarop staan prominente aanhangers van de Critical Race Theory zoals Robin DiAngelo en Ibram Kendi.

Wat bezielt het Leger des Heils om onder de ‘kinderen Gods’ opeens zo’n scheiding aan te brengen en zich een oordeel aan te matigen als ware het de Lieve Heer zelf, nog daargelaten of Hij dit oordeel zou onderschrijven?

Ze doen het toch maar

Ik heb grote sympathie voor het Leger des Heils zoals ik dat in ons land heb leren kennen. De duizenden medewerkers en vrijwilligers tonen een naastenliefde en dienstbaarheid voor de zwaksten in de samenleving die alleen maar bewondering kan wekken. Je kunt van alles vinden van hun evangelisatiedrang en van hun onhip vertoon, maar dit werk doen ze toch maar.

Ik was stomverbaasd.

Die verbazing voelde ik niet alleen, want ook in Amerika was de nodige consternatie ontstaan.

Ik heb dus maar eens navraag gedaan bij het hoofdkwartier in Almere. Niets aan de hand, was de reactie. Het Leger is absoluut niet bekeerd tot de Critical Race Theory, het wokiaanse gedachtegoed of een Black Lives Matter-achtige ideologie. En nee, van enige consternatie in de VS was ze niets bekend. De woordvoerder had veel internationale contacten en als er iets had gespeeld, had hij dat geweten.

Toch maar geen ‘Let’s talk about racism’

Klonk logisch en wie naar de Bijbel leeft zal ook niet liegen, maar ik ben toch nog even op onderzoek uit gegaan.

Zalig zijn de onwetenden, want in Almere zijn ze er kennelijk nog niet van op de hoogte hoe de boel in Amerika uit de hand is gelopen.

De verontwaardiging onder het publiek was zo groot geworden dat de hoogste top van het Leger des Heils in Amerika zich genoodzaakt zag een verklaring uit te brengen.

De titel was een tikje kleinzerig: response to false claims on the topic of racism. Maar de boodschap was duidelijk. De Salvation Army wil niets weten van de Critical Race Theory, want alle mensen zijn voor God gelijk. En de brochure van de Social Justice Commission was niet bedoeld om ook maar iemand een bepaalde richting op te duwen. Period!

Desalniettemin kon de Legerleiding zich indenken dat Let’s talk about racism verkeerd begrepen zou kunnen worden en daarom werd het ingetrokken.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Kent iemand in ons land die uitdrukking nog?

Paul Verburgt