kruiend ijs

schurende columns van paul verburgt

Selecteer een pagina

De hoofddoek voor BOA’s is nog lang niet uit beeld

door | 15 maart 2024 | Kruiend IJs, OpinieZ

Hoe zouden de demonstraties bij het Holocaust Museum zijn verlopen als bij de Amsterdamse politie ook agentes met hoofddoek hadden gewerkt? Een gerechtvaardigde vraag want de dominante partijen in Amsterdam, GroenLinks/PvdA, D66 en DENK, willen die hoofddoek graag.

Zouden de demonstranten zich dan wel behoorlijk hebben gedragen omdat ze in de gesluierde agentes representanten van hun eigen gemeenschappen hadden herkend? Het is immers een van de argumenten van de voorstanders van de hoofddoek. De huidige politie bestaat uit witte kaaskoppen en dat ontneemt de nieuwe medelanders de mogelijkheid tot identificatie. Dus keurig de aanwijzingen van gehoofddoekte agentes opvolgen en – als er geen gehoor aan wordt gegeven – schuldbewust klappen van de dames accepteren? 

Gesluierde agentes

Raad u zelf maar en probeer daarbij uit uw hoofd te zetten hoe de vrouw in die gemeenschappen doorgaans wordt gepositioneerd. Of zouden demonstranten zijn gaan schreeuwen tegen die agentes zoals we laatst konden zien op een filmpje uit Londen: ‘Wat bezielt je?’, schreeuwde een als Hamas-terrorist verklede demonstrant tegen een agente met sluier, ‘jij hoort aan onze kant te staan!’.  

Wat moet zo’n agente doen? Een klap verkopen? Weglopen? Stoïcijns zwijgen? Of de oversteek naar de demonstranten maken? En hoe zal de ontvangst na werktijd in haar omgeving zijn: vuile-verrader of goed-gedaan-meid?

We kunnen wel bedenken hoe de Amsterdamse burgemeester dit probleem zou hebben opgelost: de dames gewoonweg niet inzetten. Met achteraf zo’n typische Halsema-verklaring met buzz woorden als respect-en-begrip, geen-olie-op-het-vuur, moeilijke-tijden en kwestie-van-wennen. O ja, en wat zalvende tekst voor andersdenkenden en de nabestaanden van de Holocaust. In mijn hoofd hoor ik al de aan elkaar geklonken, op kleuterjuffentoon uitgesproken zinnen.

Het vraagt weinig fantasie om te bedenken hoe het gesluierde agentes zal vergaan bij het dagelijkse vandalisme op het Mercatorplein, risico-voetbalwedstrijden en de gay-parade. Ik bedoel: die worden niet ingezet. Of beter: die zijn er niet. Er is heel weinig animo bij moslima’s om als straatagent te gaan werken en wie dat wel doen, lijken – heel professioneel – geen behoefte te hebben aan een opvallend religieus ornament bij hun uniform.

Islamisering

Maar die hoofddoek moet er komen. Om de islam zichtbaar te maken en haar invloed in de samenleving te vergroten.

De voorpost in deze strijd is de hoofddoek voor de boa. Is die binnen, dan komen de politie en het OM en de rechterlijke macht als vanzelf, zo is de strategie. Wie me niet gelooft (en dat kan, want de supporters houden de kaarten het liefst tegen de borst) moet even opzoeken wat de fractievoorzitter van DENK in de Amsterdamse raad, Sheher Khan, daarover heeft verklaard: ‘Als de hoofddoek voor boa’s is ingevoerd, is het hek van de dam’ en dat bedoelde hij als pluspunt.

De Tweede Kamer

De Tweede Kamer is in meerderheid tegen de hoofddoek bij boa’s (november 2021), maar dan kennen we de islamisten en de linkse partijen niet. Het kabinet was nog niet demissionair of Arnhem en Tilburg gaven groen licht voor de hoofddoek. Achterbaks, gewoon een lousy streek. De hoofdrol was voor de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch van wie iedereen die zich even verdiept, weet dat hij indertijd in Amsterdam in zijn stadsdeel een complete islamisering voorstond. Gescheiden ingangen voor mannen en vrouwen, gebedsruimtes op openbare scholen, nou ja het vaste repertoire van een moslimbroeder.

Kritiek uit de Arnhemse gemeenteraad werd weggewuifd en een verzoek om een raadsdebat afgewezen. Ha, zo herkennen we elkaar weer. Bukken en buigen svp.

Nul op rekest

Aangemoedigd door de terughoudende initiële reactie van de demissionaire minister van Justitie, Dilan Yesilgöz, gingen ook andere gemeentes waar GL/PvdA, D66 en DENK het voor het zeggen hebben meedoen: Den Haag, Groningen, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht waar Sharon Dijksma burgemeester is. Zij is ook voorzitter van de VNG en poeierde in die rol de minister af die over de kwestie netjes overleg wilde voeren alvorens tot maatregelen te besluiten.

Dat overleg was niet alleen netjes, maar ook een referte naar de positie van de gemeentes. Die zijn immers de werkgever van de boa’s en beslissen binnen bepaalde van rijkswege gestelde marges over de rechtspositie van de boa’s, inclusief hun uniform.

Omdat ze nul op rekest kreeg en zoals gezegd de Kamer geen hoofddoek voor de boa’s wenst (net zomin als voor agenten), deelde de minister mee dat ze met een verbod zou komen.

Als het niet zo treurig was, zouden we ons kunnen bescheuren om de voorspelbare reacties uit de verschillende supportersvakken.

Hoofddoeksupporters

Uit een van die vakken klonk dat de aandacht voor de hoofddoek overdreven is, want het is maar een ‘lapje stof’. Ja hoor, erg overtuigend. We proberen even niet te denken aan Iran en ook niet aan de sociale en religieuze druk in ons eigen land en nog minder aan de al jaren durende stampei die islamisten en linkse partijen maken om dat lapje binnen het justitieel apparaat ingevoerd te krijgen, desnoods over de rug van joden want keppeltje.

Even verderop uit een ander supportersvak hoorden we smalende opmerkingen over het gebrek aan oordeelsvermogen van de tegenstanders, de minister voorop. ‘Alsof er geen belangrijkere problemen zijn!”. Het is de toon die een man als Hugo de Jonge ook zo graag aanslaat als hij weer eens heeft geblunderd. Laatst met de amper verijdelde verwijdering van het begrip ‘moeder’ uit de Basisregistratie. ‘Sorry’ en ‘Nu weer aan het werk’.

De cheerleader van dit supportersvak is professor Leo Lucassen. Een Pavlov-hond is losbandiger dan deze man. Zeg migrant of moslim en je krijgt een standaard woordendouche met als kern: jullie discrimineren.

Geen probleem

Memoreren we voor de volledigheid nog even het slinkende en steeds stiller wordende supportersvak van personeelsbazen. Die dachten altijd dat er meer sollicitanten zouden komen als de hoofddoek zou worden toegestaan. Een nummertje projectie. In Arnhem bijvoorbeeld is het afgelopen jaar het boa-korps aanzienlijk uitgebreid. De werving was een groot succes, ook al gold toen nog het hoofddoekverbod. Nergens is dat verbod een probleem geweest en nergens ook is na het opheffen ervan een stormloop van moslima’s genoteerd. Arnhem, moeder van de hoofddoeklobby.

De minister heeft het druk, al was het maar met het formeren van een kabinet, dus we moeten nog maar zien hoe snel ze tot daden komt. Aannemende dat ze steun krijgt van het demissionaire kabinet en – dat is de nieuwe tijd – van haar ambtenaren. Het idee dat ambtenaren hun persoonlijke mening afleggen als ze in functie zijn, is aan het afbrokkelen. Met een wankel beroep op hun ambtseed menen sommigen dat ze hun eigen politieke opvatting mogen gebruiken om het land op het ‘juiste’ pad te houden. Zie de acties voor klimaatmaatregelen en Gaza. Dat de ambtseed toevallig altijd naar links en de islam uitslaat, berust geheel op toeval natuurlijk.

Neerbuigend

Er wordt vaak nogal neerbuigend gedaan over de circa 23000 boa’s in ons land. Hulpagenten, smurfenpolitie, de bekende platte humor die verhult hoe blij een burger is als ie door zo’n smurf wordt geholpen bij een opstootje of als ie in de gracht ligt. Ondertussen is menige boa beter opgeleid dan een reguliere politieagent en is de verre voorganger, de stadswacht, alleen nog een vage herinnering. Zoals Bromsnor dat voor onze politiemensen is.

Omdat er een gebrek aan politiemensen is, ook omdat die steeds vaker moeten optreden bij voetbalwedstrijden en demonstraties voor klimaat en Gaza, zijn de boa’s een soort gemeentepolitie aan het worden. Een ontwikkeling die nu tersluiks verloopt, maar onvermijdelijk zal doorgaan en dus maar beter openlijk kan worden gekozen en gestuurd.

In dat licht zou het helemaal van de gekke zijn om terwijl je zou moeten praten over geweldtoepassing, bewapening en uitrusting, de hoofddoek bij boa’s toe te staan. Niet voor niets is de boa-bond tegen de hoofddoek en laat ze zich niet gek maken met een camouflage-argument als je-zelf-kunnen-zijn.

Links-islamitische gemeentebesturen

Houden de gemeentes zich een beetje in nu de minister met een maatregel komt? Het is niet te verwachten want de links-islamitische gemeentebesturen maken zich al enige tijd op om een mogelijk rechts kabinet te vuur en te zwaard te gaan bestrijden. Dan komt zo’n hoofddoek mooi van pas.

Ze worden daarbij wellicht geholpen door de gemeente Amersfoort. Amersfoort? Ja, Amersfoort. Daar heeft de burgemeester iets verzonnen wat zelfs professor Voermans niet had bedacht: de hoofddoek is helemaal niet verboden. In de lokale instructie die het uniform beschrijft, staat zo’n verbod niet en wat niet verboden is, is toegestaan. Een onzinnige redenering, want dat betekent dat een uniform-instructie een soort minimum kledingvoorschrift is en een uniform geen uniform, maar wat basale kledingstukken die naar smaak van de drager zijn aan te vullen en op te sieren. En omgekeerd, als je wil voorkomen dat iemand een vergiet op zijn hoofd zet (want een gelovige Pastafari), dat je dat moet opschrijven.

Als ik de minister was, zou ik vandaag nog die maatregel afkondigen. Sommige gemeentes kunnen hun autonomie niet aan.

Paul Verburgt