kruiend ijs

schurende columns van paul verburgt

Selecteer een pagina

100 tips voor topmanagers

door | 19 mei 2018 | ManagementSite

Het schijnt zo te zijn dat een managementboek pas een bestseller wordt, als het een praktische handleiding is. ‘Hoe word ik een geliefd leider in drie dagen? (met instructie-dvd)’ of ‘Een leven lang succes (ook voor vrouwelijke managers)’.

Ik deed die wijsheid op in het distributiecentrum van een grote uitgeverij in managementboeken. Onafzienbare rijen stellingkasten vol managementboeken. Ook de drie die ik heb geschreven, stonden erbij.  ‘Ik wil niet onbeleefd zijn’, zei de uitgever,  ‘maar dit zijn niet wat je noemt de courante boeken. Die staan daar.’

Hij troonde me mee naar een heel klein kastje met zijn verkoopsuccessen: allemaal how to-boeken.  Liefdevol streek hij over de rug van prulboeken als  Naar een andere bedrijfscultuur in zeven stappen en Ontdek het toptalent in jezelf.

De paradox ten top. De dames en heren managers, die zo graag aan ‘hun’ mensen leiding geven, kunnen dat alleen als ze zelf bij de hand worden genomen! Je zou toch zeggen dat die tussenschakel overbodig is… 

Maar goed, we aanvaarden in verband met de mij toegemeten ruimte op deze site de werkelijkheid zoals die zich aandient en maken hem zelfs dienstbaar aan ons eigen succes.

Mijn volgende boek wordt een managementhandleiding. We kiezen een onderwerp dat managers erg aan het hart gaat, henzelf. Werktitel: Honderd tips voor topmanagers.

De zinnetjes zijn kort en hebben een zekere raadselachtigheid. Dat geeft de lezer het gevoel intellectueel bezig te zijn en ontslaat hem van de verplichting het boek in een (1) keer uit te lezen. Bovendien dient zich al na lezing van enkele tips de mogelijkheid aan om in gezelschap met een (1) apodictische uitspraak de boel plat te slaan, wat een uitstraling van leiderschap geeft van heb-ik-me-jou-daar.

Omdat ik van u houd, geef ik u vast een willekeurige selectie bij wijze van voorproefje.

 1. Wie zichzelf serieus neemt, zal medewerkers niet serieus nemen.
 2. Weg met de individuele targets, leve de collectieve.
 3. Ook managers hebben een uiterste houdbaarheidsdatum.
 4. Wie bij ‘topmanager’ automatisch denkt aan de voorzitter van een Raad van Bestuur  zit op de verkeerde plek.
 5. Variëteit is beter dan diversiteit.
 6. Teambuildingprogramma’s zijn uitstel van executie.
 7. Een topmanager herken je op kilometers afstand: hij/zij is aan het werk.
 8. Het samenstellen van een managementteam is geen compositie, maar een improvisatie.
 9. Onderlinge oneffenheden in een managementteam zijn even normaal als een slechte spijsvertering: die los je geheel privé op.
 10. Strategie is de vluchtheuvel voor managers met teveel tijd.
 11. Of een manager een topmanager is, wordt pas naderhand bepaald.
 12. Topmanagers vervelen zich als ze vergaderen.
 13. Topmanagers lezen geen managementboeken.
 14. Onbekwaamheid is de brandstof voor wantrouwen.
 15. Wie de medewerkers aanduidt met ‘ze’, moet worden ontslagen.
 16. Coachend management is overbodig of beter, voor coaching heb je geen managers nodig.
 17. Intuïtie boven berekening.
 18. Wie regels zaait, zal ontduiking oogsten.
 19. Bedenk zelf de volgende honderd tips en daarna nog eens honderd en zo verder.

Paul Verburgt